Skip to main content

Tip een relatie:

Service levels en specialiteiten.

Lindeloof Services heeft op de belangrijkste infrastructuele gebieden een hoge graad van service levels en specialiteiten ontwikkeld.

Klik voor meer in informatie

Bluswatersystemen

Aantoonbaar veilig in bluswatersystemen

Voor optimale veiligheid van uw installaties, medewerkers en omgeving is een optimale werking van bluswatersystemen een wettelijke vereiste. Lindeloof Services is uw allround specialist! Van het ontwerp tot en met de aanleg en voor een rechtmatig beheer van uw bluswatersystemen op basis van inspecties en onderhoud.

Lindeloof Services heeft samenwerkingsverbanden met de Gezamenlijke Brandweer in het Rotterdamse havengebied en Logpoint om deze activiteiten volgens de geldende wet- en regelgeving uit te voeren en de opdrachtgevers actueel en kundig te adviseren.

Bodemveiligheid

Betrouwbaarheid voor een veilige werkomgeving!

In onze doeltreffende aanpak van het terreinonderhoud staat een zorgvuldige benadering van grondwerk centraal. De veiligheid van de medewerkers en omgeving staat hierbij voorop. Immers de meeste bodemverontreinigingen zijn niet met het blote oog te zien, en ‘verstopt’ in de grond. Deskundigheid en expertise zijn hierin een vereiste. Onze specialiteit is het vaststellen van de soort en de mate van bodemverontreiniging bij ontgravingen en het nemen van adequate maatregelen zodat de werkzaamheden op een veilige manier kunnen worden uitgevoerd.

Uiteraard wordt er gewerkt conform de publicatie CROW132 "werken in of met verontreinigde grond en/of verontreinigd grondwater".

Indien bodemverontreiniging op de werklocatie aan de orde is, kan afhankelijk van de situatie, in overleg met de opdrachtgever een saneringsplan worden opgesteld. De verontreinigde grond kan worden geïsoleerd, ontgraven, gescheiden en afgevoerd naar erkende verwerkingslocaties.

Onze technische specialisten maken hiervoor gebruik van metingen met speciale meetapparatuur en treffen de specifiek benodigde voorzorgsmaatregelen. Onze medewerkers zijn hiervoor opgeleid en gecertificeerd. Daarnaast beschikken wij over het juiste materieel om bodemsaneringen effectief uit te voeren

Wij kunnen de opdrachtgever bij het gehele proces ontzorgen, vanaf het onderzoek tot en met uitvoering.

Project- en Procesmanagement

Project- en Procesmanagement met een integrale kijk

Als partner in 360 graden terreininrichting en onderhoud beschikken wij over kennis op het infrastructurele vak, weten wij veel van veiligheid, zijn wij in staat incidenten adequaat op te lossen en weten wij de consequenties voor de korte en langere termijn te overzien. Ook bedenken en/of toetsen wij of de oplossingen duurzaam, kostenbesparend en passend zijn bij de gebruikerswensen en of deze te integreren zijn in het lopende (productie)proces op site.

De combinatie van deze kwaliteiten maakt het doorzien van infrastructurele werken mogelijk. Effectief projectmanagement en coördinatie liggen hieraan ten grondslag. Een grondige risico-inventarisatie met juiste beheersmaatregelen is bepalend voor een zorgvuldige projectaanpak op de fysieke locatie.

Samen met de opdrachtgever komen wij tot de gewenste effectieve basisaanpak met duurzame en kostenbesparende oplossingen. Combinaties van werken en slimme inzet van mens en materieel maken dit mede mogelijk. Onze deskundigheid in materialen en goede alternatieven, passend bij de situatie, ondersteunt de meest gewenste oplossing.

Civil Maintenance

Uw partner in terreinbeheer!

Wij denken graag actief met u als opdrachtgever mee in ruimtelijk- en infrastructureel beheer van uw terrein! Een beheerplan voor lange termijn vormt de basis voor een optimale onderhoudsaanpak, met als doel: tot uw gewenste niveau van een schoon, heel en veilig bedrijfsterrein te komen.

Onze integrale kijk op terreinonderhoud vanuit een planmatige, kostenbesparende aanpak in het beheer & onderhoud maken slimme afwegingen in het beheersplan mogelijk.

Samen met de opdrachtgever geven wij antwoord op de centrale vraag : ‘hoe schoon, heel en veilig wilt u de locatie beheren & onderhouden en welke mate van investering of welke mate van kostenbesparing wilt u zien, voor nu en naar de toekomst!?'

Als opdrachtgever bent u vervolgens in staat te bepalen voor welke terreinonderdelen noodzakelijke, betere en kostenbesparende oplossingen benodigd zijn en tegen welk budget.

Incident Management

Onze deskundigheid: 24/7 partner bij incidenten

Incident Management is cruciaal in terreinonderhoud en belangrijk voor de hedendaagse bedrijfsvoering. Voor de continuïteit van het bedrijfsproces staan wij 24 uur per dag beschikbaar bij calamiteiten. In samenwerking met de opdrachtgever weten wij vanuit onze deskundigheid tot passende oplossingen te komen die ook werkbaar zijn voor de langere termijn.

Bij iedere calamiteit, zoals een geklapte koelwater- of procesleiding, ontzorgen wij de opdrachtgever door gezamenlijk oplossingsgericht de schade te herstellen. Waardoor eventuele gevolgschade tot een minimum wordt beperkt.

"Sinds 1974 een ruime ervaring in ambachtelijk werk en complexe infrastructurele werken"

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer