Skip to main content

Tip een relatie:

Strategie en ambitie

Als u op het bedrijfsterrein om u heen kijkt, is de kans groot dat u constateert dat integraal beheer & terreinonderhoud noodzakelijk is!

Onze ambitie is het compleet ‘servicen’ en ontzorgen van de opdrachtgever in nieuwbouw en onderhoud van infrastructurele vraagstukken en bluswatersystemen. Wij bereiken dit door een integrale methodiek beheer & onderhoud. Hierin worden processen en procedures vanuit gerichte inspecties beheerst, waarbinnen veiligheid op de terreinen wordt geborgd. Integrale risicobeheersing is hierbij een standaard.

“Uw partner in 360°onderhoud”

"Sinds 1974 een ruime ervaring in ambachtelijk werk en complexe infrastructurele werken"

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer