Skip to main content

Tip een relatie:

Milieutechniek en bodemsanering

Lindeloof Services heeft ruime ervaring in bodemsanering en ontzorgt u als opdrachtgever tijdens het gehele saneringsproces: vanaf het bodemonderzoek tot en met de uitvoering, de administratieve afhandeling, inclusief het nemen van preventieve maatregelen. Veilig en gezond, effectief en efficiënt zijn de kernwaarden in het saneringsproces!

De wet- en regelgeving binnen het bodembeleid verandert voortdurend. Dat kan ook gevolgen voor uw organisatie hebben. U heeft baat bij een proactieve partner die op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen, wetgeving en richtlijnen binnen de industriële sector.

Onze bodemspecialisten analyseren en anticiperen op de gevolgen van de nieuwste ontwikkelingen binnen de milieutechniek daardoor kunnen alle incidenten die naar voren kunnen komen tijdens grond en onderhoudswerkzaamheden direct aangepakt worden.

We voeren risicobeoordelingen uit, onderzoeken de locatie specifieke saneringscriteria, beoordelen of de gewenste onderhoudswerkzaamheden mogelijk zijn, en welke (tijdelijke) maatregelen hiervoor genomen moeten worden.

Vaak is het mogelijk om op basis van de meetresultaten onnodige (sanerings)inspanningen te voorkomen. Lindeloof Services kan een risicoanalyse uitvoeren met de belangrijkste risicomodellen.

"Sinds 1974 een ruime ervaring in ambachtelijk werk en complexe infrastructurele werken"

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer