Skip to main content

Tip een relatie:

Gladheidsbestrijding

Gladheidbestrijding is een methode om de wegen, met name in de winterperiode, begaanbaar te maken en te houden. Begaanbaarheid is bedoeld voor behoud van optimaal veilig weggebruik van het bedrijventerrein voor toeleveranciers, contractors en medewerkers te waarborgen, waarbij efficiënte inrichting van gladheidsbestrijding tot economische voordelen gaat leiden.

 

Bij te laat of onvoldoende gladheidbestrijding veroorzaakt dit bereikbaarheids problemen en een ongewenste vertraging van de bedrijfsprocessen. Met een garantie van continue dagelijkse beschikbaarheid van materieel en manpower gedurende het winterseizoen, van november tot en met april, is Lindeloof Services uw betrouwbare partner.

Een betrouwbare en betaalbare gladheidbestrijdings aanpak passend bij uw terrein vormt de basis, waarin de vormen van gladheid en de impact, de strooimethoden en strooistrategieën op elkaar worden afgestemd. Door multifunctionele inzet van voertuigen voor langere termijn, met een vast multi-inzetbaar team dat bekend is met de terreinomstandigheden en de site specifieke veiligheidseisen, zijn wij in staat een aantrekkelijke kostenbewuste aanbieding te doen. 

Vibor

Samen met ons zusterbedrijf VIBOR, beheer & onderhoud, zijn wij in staat de opdrachtgever in diverse calamiteiten vanuit 1 aanspreekpunt te ontzorgen. Te denken valt: wateroverlast, stormschade en winterse omstandigheden.

Onze dienstverlening bestaat in de basis uit: adequate gladheidsbestrijding, verkeersmaatregelen, spoedreparatie aan riool en/of straatwerk. Maar ook een reguliere storingsdienst zoals gemalen.

Lindeloof Services heeft een gladheidbestrijdingssteunpunt op Europoort.

"Sinds 1974 een ruime ervaring in ambachtelijk werk en complexe infrastructurele werken"

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer