Skip to main content

Tip een relatie:

CO2 Bewust niveau 3

Iedereen laat zijn voetsporen achter op de aarde. Bedrijven doen dat uiteraard in meerdere mate dan individuen. Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol in het dagelijkse (bedrijfs)leven, ook bij de Martinus Groep: het duurzaam-bewustzijn stuurt ons in onze dagelijkse werkzaamheden. Aantoonbaar duurzaam handelen vraagt ook om een meetbaar instrument.

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) bezit hiertoe het instrument CO2-prestatieladder en vormt de basis waarop het gehele bedrijfsleven in staat is aantoonbaar CO2 maatregelen te nemen.

Bewust reduceren

Het reduceren van CO2-uitstoot leeft nu meer dan ooit, en de Martinus Groep wil bewust haar energiegebruik reduceren. Hieronder treft u de relevante documentatie aan m.b.t. onze CO2 reductiebeleidsvoering:

Participatie in reductiedoelen

"Sinds 1974 een ruime ervaring in ambachtelijk werk en complexe infrastructurele werken"

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer