Skip to main content

Tip een relatie:

Duurzaam vakmanschap is voor ons:

In samenwerking met de opdrachtgever, komen tot infrastructurele oplossingen die vernieuwend, betaalbaar, gewaardeerd en authentiek zijn, maar ook respect hebben voor onze leefomgeving en ons cultureel erfgoed.

Kernwaarde

Onze kernwaarde duurzaam vakmanschap draagt bij aan continue verbetering van ons infrastructureel vakgebied en doorontwikkeling van onze medewerkers. Een duurzame benadering van ons vak leidt tot scherpte en inspiratie voor onze eigen medewerkers en onze opdrachtgevers.

Ambachtelijk werk

Ambachtelijk vakmanschap, niet altijd meer vanzelfsprekend

Door behoud van ambachtelijke vakkennis heeft Lindeloof zich kunnen specialiseren in het aanleggen, verbeteren en onderhouden van authentiek straatwerk binnen historische pleinen, dorpskernen en binnenstedelijke historische gebieden.      

Historisch Erfgoed

Met respect voor het historisch erfgoed bouwen wij vakkundig aan de infrastructuur. Een goede risicobeheersing boven- en ondergronds vind hieraan ten grondslag vanuit een uitgebreide omgevingsanalyse en inzet van inspecties bij een monumentale omgeving.

Voorbeeldproject

Een mooi voorbeeldproject van Lindeloof is PleinenPlan deel 4 Bergen op Zoom, waarin Lindeloof zorgvuldig specifieke rioleringswerkzaamheden aan de13e eeuwse rioolstelsel De Grebbe, een groot monument van Bergen op Zoom, heeft verricht.

Cultuurtechniek

Cultuurtechniek

Onze kwaliteitsbesef voor de leefomgeving komt ook tot uiting in zorg voor het in cultuur brengen en houden van landoppervlakken, ook wel cultuurtechniek genaamd.

Gebruikswaarde verbeteren

Cultuurtechniek is de techniek die van belang is bij het in cultuur brengen en houden van onze leefomgeving. Het zijn werken en maatregelen die blijvend de gebruikswaarde van de grond dienen te verbeteren en/of te vergroten. In Nederland rekent men hieronder maatregelen in waterbeheersing, verbetering van de verkaveling, grondverbetering en landaanwinning.

Natuurbeheer

Ook in het natuurbeheer worden steeds vaker cultuurtechnische methoden gebruikt. Waterbeheersing of grondwerken kunnen ook vanuit een ecologisch gezichtspunt worden ondernomen. Zo worden bijvoorbeeld poelen gegraven of natuurvriendelijke oevers aangelegd, waardoor voor flora & fauna meer kansen ontstaan. Lindeloof verricht deze specialistische werkzaamheden en heeft hiervoor de beschikking over vakbekwame medewerkers en specialistisch materiaal.

Voorbeeld

De Naturistencamping in Hellevoetsluis en het plan Zuytland Buiten (zie bovenstaande foto) nabij Bernisse in de gemeente Zuidland zijn voorbeeldprojecten die Lindeloof heeft gerealiseerd.

Bodemsanering

Bodemsaneringen

Saneren is het opnieuw gezond maken van de bodem en verstrerkt daarmee de vitaliteit van de leefomgeving.

Verborgen risico's

De meeste risico's zijn eigenlijk niet met het blote oog te zien, en letterlijk verborgen in de grond. Ons zusterbedrijf Lindeloof Services heeft ruime ervaring in de sanering. Bij noodzakelijke saneringen die tijdens de grondwerkzaamheden tot uiting komen, zijn wij vanuit nauwe samenwerking in staat de opdrachtgever deskundig te ontzorgen. Tijdens het gehele saneringsproces: vanaf het bodemonderzoek tot en met de realisatie, en administratieve afhandeling ervan, inclusief het nemen van preventieve maatregelen.

Lindeloof doet het zo:

Wij voeren op efficiënte wijze grond- en grondwatersaneringen uit en maken deze gereed voor nieuw- of hergebruik. Bijvoorbeeld voor woonomgeving of industriele omgeving. De soorten saneringen die wij uitvoeren zijn met name saneringen met conventionele methoden, het ontgraven van verontreinigde grond en het oppompen en reinigen van verontreinigd water. Afhankelijk van de situatie wordt bij een bodemsanering de grond geïsoleerd, ontgraven, gescheiden en afgevoerd naar speciale verwerkingslocaties.

 

Vakbekwaam

Uiteraard is ons zusterbedrijf Lindeloof Services in het bezit van de benodigde certificaten. En hiermee hebben wij vakbekwame medewerkers in dienst die met aangepaste materialen de bodemsaneringen deskundig en veilig uitvoeren.

 

Creteprint

Creteprint

Ook bij materiaalkeuze benadert Lindeloof een duurzame denk en werkwijze. Ondermeer wordt gelet op levensduur, onderhoudsvriendelijkheid, milieutechnisch verantwoord, esthetische waardering en een verantwoorde prijs/kwaliteit combinatie! Op basis hiervan hebben hebben wij gekozen voor Creteprint als duurzame toepassing, waarin Lindeloof zich heeft gespecialiseerd.

Bewezen product

Creteprint is een bestrating die zich al jarenlang heeft bewezen in duurzaamheid. Het is een bestratingsmethode op basis van (gekleurd) beton, waarin patronen zijn aangebracht. Het voordeel van deze ideale soort bestrating is een onderhoudsarme toepassing dat UV- en onkruidbestendig is, en ook gemakkelijk te reinigen. Hiernaast kan Creteprint niet verzakken en is deze vorm van bestrating ook vandalisme bestendig.

Esthetisch

Een esthetisch aantrekkelijke uitstraling van het straatbeeld wordt mogelijk door de beschikbaarheid van vele kleuren, patronen en vormen. Creteprint kan worden gebruikt voor diverse oplossingen in de wegenbouw, te denken aan rotondes, rammelstroken, verkeersgeleiders etc. Maar ook voor terrassen en tuinpaden bij scholen en instellingen.

Voegvulling

Voegvulling, een duurzame oplossing

Onze duurzame denk en werkwijze komt ook tot uiting in onze materiaalkeuze. Onder meer wordt gelet op levensduur, onderhoudsvriendelijkheid, milieutechnisch verantwoord, esthetische waardering en een verantwoorde prijs/kwaliteit combinatie! Lindeloof heeft zich gespecialiseerd in voegvullingen als duurzame toepassing in elementenverharding.

Onafhankelijk van weersinvloeden

Voegvulling geeft het straatbeeld een mooie uistraling, verlengt de levensduur van betonverhardingen, is duurzaam en bespaart aanzienlijk op de onderhoudskosten. Weersinvloeden hebben geen effect, vorst- en dooizoutbestendig en de voegen blijven onkruidvrij, dat mede daardoor in het onderhoud arbeidstijdbesparing oplevert. Van belang is dat voegvulling tevens water- en gasdoorlatend is.

Ideaal bij overgangen materiaal

Voegvullingen worden vooral toegepast voor overgangen tussen verschillende materialen, of tussen verschillende soorten van hetzelfde materiaal. De voegvullingen zijn bijvoorbeeld aanwezig tussen beton- en natuursteen, tegels en klinkerbestratingen.

Totaalpakket

Voor een goede voegvulling moet gekeken worden naar bestrating in een totaalpakket. Hierbij is fundatie en materiaalkeuze een belangrijk element voor het slagen van de voegvulling. De situatie op de betreffende locaties en de verkeerssituatie zijn bepalend.

Resultaat

Het juiste advies is essentieel voor het krijgen van een goed resultaat. Ook een zorgvuldige wijze van onderhoud is van belang. Voor advies of meer informatie kunt u altijd bij Lindeloof terecht!

"Sinds 1974 een ruime ervaring in ambachtelijk werk en complexe infrastructurele werken"

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer