Skip to main content

Tip een relatie:

Integrale werken

Bij onze opdrachtgevers ontstaat steeds meer het besef dat het infrastructurele proces bij herinrichtingen en/of nieuwbouw van definitie tot en met oplevering effectiever kan, en ook korter én kostenbewuster!

Trend

De trend is dit optimale evenwicht in het integrale proces te realiseren, waarin efficiente kennisoverdracht van ontwerp- naar realisatiefase mogelijk wordt. Door vroegtijdig in de definitie- en ontwerpfase de uitvoeringsdeskundigheid te betrekken, wordt een optimaal ontwerp vanuit integrale kijk gerealiseerd dat ook als zondanig wordt uitgevoerd in de realisatiefase. Een kwalitatief infructureel eindproduct vanuit kennisoverdracht, doorlooptijdverkorting en het minimaliseren van faalkosten wordt hiermee bereikt.

Samen

Randvoorwaardelijk is het integraal en kritisch kijken naar ‘de kern’ van het totaalproces en 'de leefomgeving'. Samen met de opdrachtgever komt Lindeloof vanuit een uitgebreide stakeholders- en risicoanalyse tot een geoptimaliseerde basisproces & planningsaanpak, passend binnen de leefomgeving. Een kwalitatief ontwerp, dat voldoet aan het Programma van Eisen, ligt hieraan ten grondslag. Samen met ons zusterbedrijf Rond Ruimte, het ingenieursbureau, zijn we in staat de opdrachtgever vanuit 1 aanspreekpunt te ontzorgen. Zowel in de civiele deskundigheid, als wel in de coördinatie van stakeholders en/of deskundige inzet bij bodemsanering. Met de integrale aansturing van het multidisciplinaire team realiseren wij: een kwalitatief eindproduct binnen de gestelde kaders van de opdrachtgever & naar de tevredenheid van de bewoners!

Geschikt

Deze benadering is geschikt voor uiteenlopende werken in aanleg, vervanging en onderhoud van infrastructurele werken: rioleringen in stedelijke gebieden, bestrating van nieuwbouwwijken, aanleg van rotondes en aanpassing van bedrijventerreinen.

Resultaat

Wij maken dit waar vanuit het ‘Lean-gedachtegoed’, de basis in onze geoptimaliseerde bedrijfsprocessen. Deze werkwijze brengt duurzame verbetering tot stand. Een continue leerproces wordt mogelijk: van analyseren naar reduceren van problemen en risico’s. Slimmere oplossingen, efficiënter werken en een grote klanttevredenheid bij onze opdrachtgevers en omwonenden zijn de resultaten!

"Sinds 1974 een ruime ervaring in ambachtelijk werk en complexe infrastructurele werken"

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer