Skip to main content

Tip een relatie:

Lindeloof Services, uw bedrijfsterrein schoon, heel en veilig

Lindeloof Services is een integraal dienstverlener op het gebied van civiele techniek, bodemsanering, betonwerken en (brandblus)leidingsystemen op de industrie.

Of het gaat om de aanleg van een parkeerplaats, het verwijderen van onkruid, de reparatie van een blusleiding of het herstel van een betonfundatie. Wij ontwerpen, realiseren, onderhouden en beheren uw bedrijfsterrein. Praktisch, kostenefficiënt, voorkomen van overlast of stagnatie en duurzaam. Bij elke stap het uitgangspunt ‘heel en veilig’ gewaarborgd. Het afstemmen van het ontwerp en het beheer op het gebruik leidt daarmee tot een hogere tevredenheid en een efficiënte inzet van het budget. En mocht er zich onverhoopt een incident voordoen, dan beschikken wij over een servicedienst die 24/7 voor u klaar kan staan.

WIJ HOUDEN GRAAG UW BEDRIJFSTERREIN SCHOON, HEEL EN VEILIG ZODAT U ZICH KUNT FOCUSSEN OP UW BEDRIJFSVOERING.

Civil maintenance

Bodemsanering

Integrale werken

Betonwerk

Sewerleiding

Straatwerk

Calamiteiten / reparaties

Leidingwerk

Bluswatersystemen

Grondwerk

Gladheidsbestrijding

Vloeistofdichte verharding

YouTube

Social Media

"Sinds 1974 een ruime ervaring in ambachtelijk werk en complexe infrastructurele werken"