Skip to main content

Tip een relatie:

Integraal participerend beheer

Een effectieve, meetbare basisaanpak in locatie-, beheer & onderhoud

Een doeltreffende beheer- en onderhoudsaanpak >> begint met een heldere basisstructuur in de inrichting van beheer- en onderhoudsprocessen, en een optimale uitvoering van deze specialistische taken. Vanuit een consistente basisaanpak worden vaste kengetallen transparant dat benchmark met andere gemeenten mogelijk maakt. Dit inzicht biedt houvast voor kostenbesparende maatregelen, en tegelijkertijd ook een goede financiële planning in gebiedsontwikkeling en –herinrichting. Inzet van deskundige marktpartijen kan de gemeente in haar onderhoud- en beheertaken effectief en efficiënt ontzorgen. Een gelijkwaardig beheer & onderhoudspartner >>, waarop de gemeente kan vertrouwen, maakt het mogelijk dat de gemeente haar regie behoud en zichzelf in staat stelt te focussen op haar kerntaken.

Doeltreffend in integraal ontzorgen

Wij bieden de opdrachtgever een onderscheidende integrale aanpak voor een optimaal beheer & onderhoud >> van een leefgebied. Dat bestaat uit te doorlopen basisstappen in de vormgeving van een passend beheer en onderhoudsplan. Met als gewenste resultaat: een optimale aanpak in de verzorging van een leefgebied, ten aanzien van kwaliteitsbeleving, slimme oplossingen, effectieve communicatie-vormen, inbreng van bewoners dat tesamen tot kostenbesparing voor de opdrachtgever kan leiden! De integrale aanpak betreft efficiënte inrichting en aanpak van onderliggende onderhoudsdisciplines, te denken aan afstemming van onderhoud van riolering, verhardingen, groen en het straatmeubilair. Ook stelt deze integrale aanpak de inrichtingkwaliteit en de kwaliteit & inrichting van het beheer centraal.

Beheer en onderhoud - ontzorgen door Lindeloof

Integrale B&O methodiek: meetbare basisaanpak

Integrale B&O methodiek: meetbare basisaanpak

Met onze deskundigheid en methodiek integraal B&O zijn wij in staat om vanuit integrale inspectie een totaalbeeld te geven over de huidige staat van de locatie. Vervolgens stellen we per discipline op een visuele manier het gewenste niveau van onderhoud en reiniging met de opdrachtgever vast. En voor de veiligheid wordt de frequentie in inspecties en keuringen bepaald. Een soort cafetaria menu kaart waarin de opdrachtgever aangeeft op welke terreinen hij naar betere oplossingen zoekt.

Antwoord op centrale vraag

In essentie geven wij antwoord op de centrale vraag van de opdrachtgever: ‘hoe schoon en veilig wil de opdrachtgever de locatie beheren en onderhouden en welke mate van investering of welke mate van kostenbesparing wil de opdrachtgever daarin zien, voor nu en naar de toekomst!? En in deze tijd van economische druk, waarin behoefte aan onderhoud en beheer een blijvende vraag is, zijn wij dan zeker een interessante gesprekspartner voor een schone, schadevrije, en veilige omgeving!

"Sinds 1974 een ruime ervaring in ambachtelijk werk en complexe infrastructurele werken"

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer