Skip to main content

Tip een relatie:

Kwaliteitssystemen

Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu

Als organisatie, werkzaam in de grond- weg en waterbouw, groenvoorziening en onderhoudswerkzaamheden wenst de Martinus Groep een beeld uit te stralen naar de opdrachtgever en de omgeving en te handelen als een organisatie waarbij de opdrachtgever op de intentie en inzet m.b.t. Kwaliteit, Veilighied, Gezondheid en Milieu kan vertrouwen.

Geïntegreerde doelstellingen

Het tot stand brengen en handhaven van kwaliteit en van veilige en milieuverantwoorde arbeidsomstandigheden waarbij het terugdringen van energie en CO2 emissie van wezenlijk belang is, zijn in de organisatie geïntegreerde doelstellingen.

Waarborgen

Wij zullen in de organisatie op een dusdanige wijze opereren dat de KVGM-aspecten van acquisitie tot de nazorg van een werk zijn gewaarborgd. Ten aanzien van VGM zullen wij zorg dragen dat medewerkers, onderaannemers, bezoekers, omgeving en opdrachtgevers niet aan onaanvaardbare risico’s worden blootgesteld. De opgestelde procedures en verleende vergunningen worden dan ook constant getoetst aan de meest recente inzichten en de laatste stand van technieken ten einde onaanvaardbare risico’s en het voorkomen van persoonlijk letsel te kunnen vermijden en te kunnen voldoen aan alle wettelijke voorschriften en vergunningsvoorwaarden.

Milieubewust

Verder zal het bedrijf alles in het werk stellen om materiële schade en schade aan het milieu te voorkomen. Alle werkzaamheden die worden uitgevoerd of worden ingekocht moeten op zo’n milieuverantwoordelijke manier plaatsvinden. Hierbij streeft onze organisatie naar een bewuste en op verantwoorde manier van energieverbruik.

KVGM-Certificaten Martinus Groep

Werkmaatschappij ISO 9001   VCA    CO2 Bewust SIKB BRL7000 BRL 9334
Lindeloof Aannemersbedrijf ** -
Lindeloof Services -P -
Vibor ** - -
Rond Ruimte * - - - -

"Sinds 1974 een ruime ervaring in ambachtelijk werk en complexe infrastructurele werken"

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer